skip to Main Content
iletisim@kamudaliyakat.org
  • Kamuda Liyakat Platformuna sadece kamu çalışanları (devlet memurları) üye olabilir. Diğer kişi ve kurumlar, platformun destekçisi olabilirler. Üye olmak ve üyelikten çıkmak gönüllülük ilkelerine bağlıdır. Kişinin yazılı izni olmadan hiçbir üyenin kimliği açıklanmaz.
  • Kamuda Liyakat Platformu, tüm siyasi partilere, görüşlere ve ideolojilere eşit mesafededir. Siyasi görüşü ve ideolojisi ne olursa olsun, her kamu çalışanı platforma üye olabilir, fakat platform çatısı altında, etnik, dini, siyasi faaliyet yapamaz.
  • Yöneticilerinin ve üyelerinin siyasi görüşleri veya ideolojileri, platformu temsil etmez, bağlamaz. Platformun yöneticileri veya üyeleri, herhangi bir siyasi parti veya sendikada bir görev aldığında, platformla ilişkisi kendiliğinden kesilmiş olur.
  • Platformun amacı, işe girişte ve yükselmede objektif kriterlerin belirlenmesi, liyakat sisteminin kurumsallaştırılmasıdır. Yani, sadece yapısal sorunla (olay değil olgu ile) ilgilenmektedir. Bu amacın dışında, kendi yöneticileri ve üyeleri dâhil, hiçbir memurun işe girişinde, yükselmesinde veya görevden alınmasında taraf veya karşı taraf olarak yer almaz, kişisel olaylara müdahil olmaz.
  • Liyakat ilkeleri üyeler ve uzmanların katıldığı demokratik tartışma toplantılarıyla belirlenir.
  • Platform, amacını gerçekleştirmek için tüm Siyasi Partiler, Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar, Dernekler vb. yasal kurumlar ile görüşebilir, geçici işbirliği yapabilir. Bu durum platformun görüştüğü veya işbirliği yaptığı taraflarla bir bağının olduğu anlamına gelmez. Üyelerinin ve yöneticilerinin, özgürce, her türlü görüşten olabileceğine rağmen, platform tarafsızdır ve tarafsız kalacaktır.
  • Platform, amaç edindiği liyakat sistemini kurumsal hale getirse dahi, çalışanların kazanımlarının geri alınmasını önlemek ve daha ilerici adımlar atmak amacıyla varlığını sürdürmeye devam edecektir.

 

close-link